Portfolio

Pored mojih sopstvenih projekata, sarađivao sam i sa 154 međunarodna preduzeća širom sveta. Moje multikulturalno okruženje mi je dalo neophodnu raznolikost i kreativnost da uspostavim saradnju sa mnogima koji su zainteresovani za ovu oblast. Možete bliže pogledati mali deo mog rada u zemljama nemačkog govornog područja.

Moji projekti

  

Pilotenbrillen.info

Projekti od mojih klijenata

  Haartransplantation-Ratgeber.net

  Abfluss Dienst Service